Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası ile mhd03sucuk.com: Online Alışveriş internet sitesi mhd03sucuk.com (Gizlilik politikasında
” MHD 03 sucuk ” olarak anılacaktır) üzerinden kullanıcıların mhd03sucuk.com’da bulunan kişisel bilgilerinin kullanımı ve korunması düzenlenmektedir.
Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı – soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında \”kişisel bilgiler” olarak anılacaktır.
mhd03sucuk.com kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve ancak kullanıcının açık rızası ile üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.
mhd03sucuk.com, kişisel bilgilerin ve mhd03sucuk.com kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. mhd03sucuk.com bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, mhd03sucuk.com tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, mhd03sucuk.com’un bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Bir kullanıcının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri, mhd03sucuk.com haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler mhd03sucuk.com tarafından da güncellenebilecektir.
mhd03sucuk.com, kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve Grup ve partner Şirketleri ile iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi mhd03sucuk.com tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir ve kullanabilir.
İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel bilgiler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.
Kullanıcının kişisel bilgileri; gerçekleştirilen işlemlerde gerekli görülmesi halinde, sürecin hızlandırılması ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla işleme dahil olan diğer kullanıcı ile paylaşılabilir.
mhd03sucuk.com, internet sayfasını kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgilerini, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Kullanıcılar isterse, bu dosyayı engellemeye yönelik tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
mhd03sucuk.com internet sitesini ziyaret eden her kullanıcı, mhd03sucuk.com gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
MHD 03 SUCUK KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Madde 1 – Giriş
İşbu kullanıcı sözleşmesi (“sözleşme”) ve www. mhd03sucuk.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, mhd03sucuk.com tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.
İşbu sözleşme, sizinle;
imhd03sucuk.com: Online Alışveriş , , ‘’ mhd03sucuk.com ’’ arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.
Madde 2 – Süre
zin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte,yürürlüğe girecektir.
Madde 3 – Kapsam
mhd03sucuk.com , sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır.
mhd03sucuk.com bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.
mhd03sucuk.com, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
Madde 4 – Hizmetler
mhd03sucuk.com tarafından verilen hizmetler;
Öncelikle, müşteriye doğrudan online ürün satışı
1.Sanal Pazaryeri
a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.
b. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.
Gerçekleşen bir satışta;
mhd03sucuk.com; Müşteriden parayı tahsil ederek, blokede tutar.
İlgili ürünü satan mağaza; ürünü alıcısına kargo aracılığıyla taahhüt ettiği süre içinde ulaştırır.
Bu süre sonunda mhd03sucuk.com Müşteriye Email yoluyla ulaşır. Ürünün,müşteri eline taahhüt edildiği gibi ulaşmış olmasının teyidini/onayını alır.
Bu aşamadan sonra; yasal geri iade sürecini bekler bu süre sonunda, müşteri ürünü satıcıya teslim etmez ise; satıcının hesabına para aktarılır.
(Satıcı ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya alıcı ürün ve/veya hizmeti ) satın almaktan vazgeçer ise, ürün/hizmet bedeli hesaptan alıcıya iade edilir.)
Alıcı, satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğine ilişkin bilgileri siteye girmesini müteakiben 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün ve/veya hizmet bedeli satıcının hesabına transfer edilir. Bu amaçla, 3 (üç) işgününün tamamlanmasını takiben, alıcının e-posta hesabına, mhd03sucuk.com tarafından bir hatırlatma mesajı atılacaktır. Alıcının bu e-posta mesajına istinaden, takip eden 24 saat içerisinde ürün ve/veya hizmete ilişkin şikâyetini site üzerinden iletmemesi halinde, ürün ve/veya hizmet bedeli satıcıya transfer edilecektir.
Alıcının 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde ürüne ilişkin onay veya iade bildiriminde bulunmaması sonucunda ürün ve/veya hizmet bedeli satıcının hesabına transfer edilmesi, cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Alıcı, Tüketici Mevzuatı gereğince on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir.
mhd03sucuk.com alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.
mhd03sucuk.com hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar.

Aracı Hizmet Sağlayıcı
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan mhd03sucuk.com Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.
Madde 5 – Kullanım Şartları
Siteye girdiğinizde veya mhd03sucuk.com hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,

Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,

Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,

Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde
mhd03sucuk.com hizmetlerinin kullanılması,

Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,

Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,

Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,

mhd03sucuk.com yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,

Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

mhd03sucuk.com veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,

Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, mhd03sucuk.com altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,

Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,

Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.

mhd03sucuk.com markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/mağaza ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı /mağaza isimlerinin belirlenmesi.
Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.
İşbu sözleşmeye taraf olmakla, mhd03sucuk.com site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve site\’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.
Madde 6 – Satış Koşulları
Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve \”Satıcılar İçin Kurallar\” ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:

Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.

Satıcı olarak;
a. Ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu, b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
c. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,
d. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın mhd03sucuk.com sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,
e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,
f. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz.

Satıcı olarak, ürün/veya hizmet sattığınız alıcının ürün ve/veya hizmetinin teslimi ve/veya fatura düzenlemesi gibi sadece site üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ad,soyad,adres, telefon ve elektronik posta gibi kişisel verilerini kullanabileceğinizi ve bu durum haricinde farklı bir şekilde alıcının kişisel verilerini işlemeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak mhd03sucuk.com tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.

Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Öz mhd03sucuk.com ya karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
Madde 7 – Listeleme
Ürün ve/veya hizmet satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz.<

Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.
Madde 8 – Ücretler
Listelemeye ilişkin ücretler \”Satıcı için Kurallar\” bölümünde ilan edilmektedir. mhd03sucuk.com , ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman 30 gün önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar 30 gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir.
Ürün ve/veya hizmetin zamanında veya sitede belirttilen niteliklere uygun veya ayıpsız olarak teslim/ifa edilmemesi nedeniyle, ürün ve/veya hizmetlerin iade edilmesi veya satış işleminin iptal edilmesi hallerinde, mhd03sucuk.com tarafından satıcıdan alınan ücretler iade edilmeyecektir.
mhd03sucuk.com , aşağıda belirtilenler ile sınırlı olmamak üzere gerekli gördüğü durumlarda, Satıcı\’dan kaynaklanan nedenlerle veya sistemin kötüye kullanılması sonucu maruz kaldığı veya ileride kalabileceği zarar ve ziyanını veya 3.kişilere veya kamu kurumuna yapmak zorunda kaldığı veya kalabileceği ödemeleri veya cezaları, Satıcı\’nın diğer ürün veya hizmet satışlarından elde ettiği alacaklarından tutma veya hapis veya mahsup etme hakkı saklıdır. Satıcı, mhd03sucuk.com’nın bu maddede belirtilen tutma, hapis ve mahsup hakkını peşinen kabul etmektedir.
a. Bankaların ters ibraz-charge back işlemleri sonucu yapılan ödemeler,
b. Tüketici Mahkemelerin verdiği kararlar neticesinde mhd03sucuk.com ‘nın Satıcı nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya muhtemelen ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları dahil tüm ödeme kalemleri,
c. Sistemin kötüye kullanılması neticesinde, mhd03sucuk.com ’nın maruz kaldığı tüm zarar ve ziyan kalemleri,
d. Satıcı nedeniyle, mhd03sucuk.com ’nın Kamu Kurumları ve Kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı veya kalabileceği idari para cezaları ve diğer ödemeler.
Madde 9 – Alım Şartları
Alım yaparken \”Alıcılar İçin Kurallar\”a uymayı kabul etmektesiniz.
Madde 10 – Fikri Mülkiyet
itenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede mhd03sucuk.com tarafından oluşturulan tüm içerik, mhd03sucuk.com ’ya aittir. Kullanıcılar, mhd03sucuk.com Yayla fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
Madde 11 – mhd03sucuk.com olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, mhd03sucuk.com ’ya yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada mhd03sucuk.com ’nın sorumlu olmadığını ve mhd03sucuk.com ’nın kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz.

mhd03sucuk.com , Site\’de sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. mhd03sucuk.com , bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. mhd03sucuk.com ’nın söz konusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, mhd03sucuk.com tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. mhd03sucuk.com , marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile yapılacak başvuruları inceleyecektir. mhd03sucuk.com Hak Sahipliği Programı ile yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı olarak, alıcının onay ve/veya iade bildiriminde bulunmadığı veya satıcının onay hatırlatma mesajının gönderilmesi ile ilgili talepte bulunmadığı hallerde, mhd03sucuk.com ’nın, ürün ve/veya hizmet için kargo/teslimat bilgisinin satıcı tarafından siteye girilmesini takip eden 15 günü içerisinde ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının hesabına transfer edeceğini kabul etmektesiniz.
Madde 12 – Fesih
Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. mhd03sucuk.com ’nın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, her hangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.
mhd03sucuk.com , işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, mhd03sucuk.com’nın uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
Madde 13 – Sorumluluklar
Siz, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle mhd03sucuk.com, mhd03sucuk.com çalışanları ve yöneticileri ile mhd03sucuk.com kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, mhd03sucuk.com ’nın ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer\’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.
mhd03sucuk.com dilerse, bu bedelleri mhd03sucuk.com garanti hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.
mhd03sucuk.com’nın işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle mhd03sucuk.com’nın kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.
Madde 14 – Genel

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

mhd03sucuk.com’un kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

Kullanıcılar, siteye üye olurken mhd03sucuk.com tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile mhd03sucuk.com hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, sözkonusu iletişim tercihlerinin mhd03sucuk.com ’nın mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra ‘Sayfam’daki Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler.

Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, mhd03sucuk.com ’nın, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası\’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.

mhd03sucuk.com işbu sözleşmeyi, e-mail veya ‘Sayfam’daki Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.mhd03sucuk.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir

Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler mhd03sucuk.com sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların halinde, Afyonkarahisar mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

mhd03sucuk.com haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

Alıcı ve Satıcı, mhd03sucuk.com Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

mhd03sucuk.com reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya siteyi kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir.
Madde 15 – Ekler
Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.

Call Now ButtonÇağrı Merkezi

Kullanıcı Menüsü

WhatsApp İletişim